+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj
 

O mnie

Adwokat Barbara Adamaszek-​Byba

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W czasie studiów była człon­kiem Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie udzie­lała bezpłat­nych porad prawnych, jak również odbyła szereg praktyk w insty­tu­cjach wymiaru sprawie­dli­wości oraz Kancelarii Radców Prawnych.

 

W 2009 roku została wpisana na listę aplikantów adwokac­kich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku- Białej, gdzie rozpo­częła aplikację adwokacką. Egzamin adwokacki zdała w 2013 roku. Jest człon­kiem Izby Adwokackiej w Bielsku-​Białej numer wpisu 225.

 

Od 2009r. zdoby­wała doświad­czenie w znanej Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-​Białej, gdzie jako referent prawny zajmo­wała się m.in. świad­cze­niem pomocy prawnej dla klientów indywi­du­al­nych, przed­się­biorców, banków spółdziel­czych oraz towarzy­stwa ubezpie­cze­nio­wego.

o-mnie