+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Banki muszą zwrócić konsumentom dodatkowe koszty związane z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej

foto (81) copy

17 września 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę  o kredycie hipotecznym na mocy których w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlegać będzie zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny. Co istotne przepisy te będą miały zastosowanie nie tylko do umów o kredyt hipoteczny, zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 17 września 2022 r. Obowiązywać one będą również do umów zawartych przed 17 września 2022 r., jeżeli do...

Przejdź do wpisu